Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-6828/2018 podíl 5/6 - byt č. 895/14 Ruzyně, č.p. 894-898, byt. dům na pozemku parc.č. 1645-1653/2 a podíl 77/4166 na společ. částech domu a jiný nebyt. prostor č. 895/908 a podíl 15/4166 na společ. částech domu, LV 1829 v k.ú. Ruzyně, obec Praha dražební vyhláška ROZ 21.5.2018 - 26.6.2018
ROZ-6834/2018 zdravotní box, ventilation systém (2 ks); skf actuation systém, šedý (1 ks); skf actuation systém, vcp21 (1 ks) dražební vyhláška ROZ 21.5.2018 - 22.6.2018
OCP-6830/2018 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení (9. změna) v zařízení "INTERPHARMA PRAHA" provozovatele Interpharma Praha, a.s., Komořanská 955, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ 44265409. rozhodnutí OCP 21.5.2018 - 20.6.2018
HOM-6580/2018 prodat části pozemků parc. č. 905,906,907,908,909/1,910/2 , 910/3 k.ú. Staré Město záměr - Prodat HOM 21.5.2018 - 10.6.2018
PER-6829/2018 technik / technička v odboru dopravněsprávních činností volná pracovní místa na MHMP PER 21.5.2018 - 8.6.2018
ODA-6832/2018 Ústecká, Horňátecká - oprava povrchů po rekonstrukci STL plynovodu opatření ODA 21.5.2018 - 6.6.2018
HOM-6741/2018 Výpůjčka části pozemku parc. č. 668/13 v k.ú. Zličín záměr - Vypůjčit HOM 21.5.2018 - 6.6.2018
ZIO-6824/2018 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 14. 5. 2018 - 18. 5. 2018) oznámení ZIO 21.5.2018 - 5.6.2018
HOM-6818/2018 pozemek parc. č. 827/197 k. ú. Bohnice záměr - Darovat HOM 19.5.2018 - 3.6.2018
TSK-6819/2018 Lublaňská, par. č. 4196, k.ú. Vinohrady záměr TSK 19.5.2018 - 3.6.2018
TSK-6813/2018 Na Folimance, Rejskova, Sekaninova, par.č. 3029,3030,3032, kat.ú. Nusle, par.č. 4202/1,4203,4198/1, kat.ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 19.5.2018 - 3.6.2018
HOM-6778/2018 zábory záměr HOM 19.5.2018 - 3.6.2018
HOM-6779/2018 zábory záměr HOM 19.5.2018 - 3.6.2018
TSK-6809/2018 umístění infopoutače na ul. Budečská 2, parc.číslo 4166, k.ú: Vinohrady záměr TSK 19.5.2018 - 3.6.2018
TSK-6810/2018 Pronájem pozemku za účelem umístění reklamních bannerů záměr TSK 19.5.2018 - 3.6.2018